SPRZEDAŻ: wyślij SMS'a na nr tel. 721 84 22 30 ze sło­wem ASEA

Redox Signaling

 

ASEA wzmacnia i poprawia proces Redoks signaling.

Redoks signaling (sygnalizacja Redox) odnosi się do procesu, w którym wolne rodniki, reaktywne formy tlenu i inne elektronicznie aktywowane rodniki działają jako posłańcy w systemie biologicznym. Jest to w zasadzie proces, który pokazuje, jak komórki w naszym organizmie odpowiadają na utleniacze i wolne rodniki. Redoks signaling jest procesem ciągłym i kluczowym, dzięki któremu ludzkie komórki komunikują się ze sobą i pełni życiową funkcję organizmu.

Czym są cząsteczki Redox Signaling?

Istnieją dwa rodzaje cząsteczek sygnalizacyjnych „Komunikator” i „Aktywator”. Te dwa rodzaje grają rolę posłańców i są odpowiedzialne za komunikację między komórkami całego naszego ciała. Znane są również jako cząsteczki sygnalizacyjne, to one aktywują związki antyoksydacyjne organizmu -glutation, SOD (Super Oxide Dismutase – Dyzmutaza Ponadtlenkowa) i katalazę. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat tych związków polecamy stronę:

http://pml.strefa.pl/ePUBLI/147/14.pdf

W prostszy sposób można powiedzieć, że cząsteczki Redox Signaling są to substancje, które są naturalnie wytwarzane w każdej komórce ciała. Gdy komórki potrzebują wykonać różne funkcje, generują dwa rodzaje cząsteczek sygnałowych.

Pierwszy zbiór cząsteczek, nazwijmy go „Aktywator” wyzwala przeciwutleniacze magazynowane w organizmie. Przeciwutleniacze są bardzo skuteczne w zwalczaniu szkód spowodowanych przez wolne rodniki i stres oksydacyjny; jednak one nie mogą działać bez aktywacji przez cząsteczki sygnalizacyjne. Tak więc potrzebujesz cząsteczek Redox Signaling „Aktywator”, aby pobudzić przeciwutleniacze do pracy.

Drugi zestaw cząsteczek, nazwijmy go „Komunikator” jest odpowiedzialny za włączanie właściwej komunikacji między komórkami ciała, zapewniając optymalną wydajność układu odpornościowego i chroniąc organizm przed zewnętrznymi bodźcami, takimi jak szkodliwe bakterie, wirusy itp. Miliony komórek w naszym ciele są w stanie prawidłowo komunikować się i działać dzięki cząsteczkom Redox Signaling.

Dlaczego Redox Signaling jest tak ważny?

Zarówno wewnętrzne i zewnętrzne czynniki takie jak stres, toksyny chemiczne, infekcje bakteryjne, słabe odżywianie, obciążenia immunologiczne, itp., wpływają na nasze zdrowie w negatywny sposób. Powoduje to znaczące uszkodzenia komórek i zmniejszenie cząsteczek sygnałowych Redox. Bez wystarczającej podaży cząsteczek sygnalizacyjnych Redox, antyoksydanty (przeciwutleniacze) i układ odpornościowy nie są w stanie skutecznie funkcjonować, co prowadzi do szerokiej gamy dolegliwości zdrowotnych.

Badacze i naukowcy na całym świecie prowadzą szereg badań cząsteczek sygnałowych Redox, aby zrozumieć więcej na temat ich struktury, wpływu i działania w odniesieniu do zdrowia ludzkiego.

Rzućmy okiem na niektóre z popularnych badań na ten temat:

Białe niebieskookie koty są głuche.

Charles Darwin, ojciec ewolucji wspominał „białe koty z niebieskimi oczami są prawie głuche”. Zaproponował, że problemy z rozwojem układu nerwowego mogą być przyczyną głuchoty u białych kotów o niebieskich oczach. Ale naukowcy uważają, że raczej jest to związane z procesem Redox Signaling, że rozwój centralnego układu nerwowego jest procesem pośrednictwa informacji, tak jak synteza melaniny.

Tak więc brak równowagi w procesie Redox Sygnaling prowadzi do nieprawidłowej syntezy melaniny (dając kotu jego biały kolor) i prowadzi do wadliwej wewnątrzkomórkowej komunikacji (powodując zaburzenia słuchu).

Badanie przeprowadzone przez Hoffer’a i Osmond’a

W pierwszej kolejności procesy Redox zostały zaobserwowane w sygnalizacji komórkowej przez Hoffer’a i Osmond’a. Poprzez hipotezę Adrenochromu – „psychoaktywnych produktów utleniających katecholaminy (adrenochrom) odgrywające rolę w schizofrenii i innych chorobach neuropsychiatrycznych”. Choć nadal proponowana hipoteza pozostawia pytania, to fakt, że poprzez proces pośrednictwa informacji, stres oksydacyjny może spowodować choroby neuropsychiatryczne, został udowodniony poprawnie.

Rola aktywnych cząsteczek tlenu w chorobach oczu i chorobach neurologicznych.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez P. H. Proctor, D.S Kirpatrick, L.A Morehead, J.E. McGinness, J.G. Hilton, & J.A. Hokanson na temat roli aktywnych cząsteczek tlenu w zaburzeniach neurologicznych.

„Elektronicznie aktywowane cząsteczki tlenu, takie jak podnadtlenek (superoxide) lub nadtlenek(peroxide) są znane jako znaczące czynniki odpowiedzialne za niektóre zaburzenia układu nerwowego i oczu. Na przykład, osoba z wysokim poziomem homocysteiny lub miedzi często ma cztery charakterystyczne objawy – zachowanie psychotyczne, zaburzenia ruchowe, zaburzenia barwnikowe i głuchota. Zarówno miedź i homocysteina działają jako katalizatory w produkcji reaktywnych cząsteczek tlenu i wyżej wymienione nieprawidłowości mogą być wynikiem procesu Redox Signaling spowodowanym przez te reaktywne cząsteczki.”

Ta teoria sugeruje, że aktywne cząsteczki tlenu działają jako specyficzny pośredniczący transmiter w różnych procesach biologicznych w tym w procesie zapalenia i zwłóknienia.

Starzenie się jest również powodowane tego typu wolnymi rodnikami. Komórki nie są całkowicie zniszczone, ale stają się mniej wydajne. Zbyt wiele utleniających cząsteczek obecnych we krwi i komórkach skóry powoduje uszkodzenie i starzenie się. Niewłaściwa równowaga cząsteczek sygnałowych Redox pobudza układ odpornościowy do atakowania zdrowych komórek, które dzieląc się dalej rozprzestrzeniają szkody.

Podsumowując:

Komórki są uszkadzane przez czynniki takie jak światło słoneczne, zanieczyszczenie środowiska, toksyny, chemikalia, infekcje i inne czynniki drażniące. Uszkodzone komórki tworzą utleniacze lub wolne rodniki. W ramach procesu sygnalizacji Redox, cząsteczki „aktywator” uwalniają antyoksydanty(przeciwutleniacze), które neutralizują wolne rodniki i utrzymują równowagę cząsteczek utleniających w organizmie. Ponadto cząsteczki sygnalizacji zapewniają to, iż układ odpornościowy i łączności komórkowej funkcjonują na optymalnym poziomie.

Brak cząsteczek sygnalizacji Redox zaburza cały ten proces – równowaga aktywowanych cząsteczek tlenu jest zniszczona, co prowadzi do uszkodzenia komórek i innych dolegliwości zdrowotnych.

Sygnalizacja Redox jest powszechnym i podstawowym procesem zarządzania istotnych mechanizmów działalności komórkowej. Przy większej ilości produktów, które mogą przywrócić równowagę cząsteczek Redox w organizmie, mielibyśmy możliwość rozwiązania szerokiej gamy dolegliwości neurologicznych i fizycznych. ASEA jest jednym z tych produktów. To jest rzeczywiście tylko doskonale wyważona mieszanka stabilizowanych cząsteczek sygnałowych Redox, które są stworzone na zewnątrz ciała.

 

Dla tych, którzy chcieliby, bardziej szczegółowe zapoznać się z problemem Redox Signaling polecamy książkę „Redox Signaling and Regulation in Biology and Medicine”, która jest doskonałym źródłem informacji. Dostępna na:

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527627596.html

 

Fragment poniżej:

„Dla ludzkiego ciała, procesy redoks to miecz obosieczny: musimy spalić nasz pokarm, aby dostarczyć organizmowi energii, aby odeprzeć organizmy inwazyjne oraz aby przekazywać sygnały biochemiczne pomiędzy komórkami i wewnątrz naszych komórek. Z drugiej strony, procesy redox mogą zaatakować i zdegradować komórki i ich składniki, jeśli występują one w niewłaściwym związku lub miejscu. Aby utrzymać w ryzach reakcje redoks komórki wyewoluowały kompleksy regulacyjne i sieci zwrotne (biofeedback). W związku z tym, niesprawność lub upośledzenie w kontroli redoks są przyczyną choroby i się znacznie przyczynia do starzenia się komórek, tkanek i narządów. To pierwszy przewodnik na podstawowym poziomie po fascynującej dziedzinie redoks sygnalizacji i regulacji, wypełnia lukę wiedzy w istniejących podręcznikach biochemii i biologii. ”