SPRZEDAŻ: wyślij SMS'a na nr tel. 721 84 22 30 ze sło­wem ASEA

ASEA – NOWOCZESNA IDEA ZDROWIA

 

ASEA_Bottle-web
W pełni sprawny układ odpornościowy powinien działać tak:

Czynnik chorobotwórczy ( bakteria, wirus, grzyb, alergen….) powoduje celową reakcję organizmu, zwykle stan zapalny (ostre zapalenie). Jeśli proces zapalny spełnił swoją rolę (eliminacja czynnika chorobotwórczego) kolejnym etapem jest całkowita regeneracji uszkodzonych tkanek. Niestety tak się nie dzieje, gdyż są czynniki (np.: zakwaszenie organizmu, stres, elektrosmog, niesterydowe leki p-zapalne, sterydy, antybiotyki, itd.), które uniemożliwiają dokończenie ostrego stanu zapalnego i prawidłowej regeneracji.

Aby te procesy (od stanu zapalnego do regeneracji) mogły przebiegać prawidłowo, organizm (jako samoregulacyjny układ biocybernetyczny) musi mieć dostęp do utleniaczy i reduktorów w równych proporcjach. Niedobór utleniaczy lub reduktorów prowadzi do stanów podostrych (niezakończony ostry stan zapalny) lub/i stanów przewlekłych (zaburzona regeneracja tkanek).

Jak organizm sam moduluje układ immunologiczny

Uszkodzenie komórek zachodzi wielokrotnie każdego dnia

 • Światło słoneczne, toksyny, chemikalia, infekcje i inne czynniki drażniące uszkadzają komórki każdego dnia.
 • Skaleczenia, otarcia, uderzenia i inne mniejsze zranienia powodują zniszczenie milionów komórek, które muszą zostać zregenerowane i zastąpione.
 • Nawet ćwiczenia i wysiłek mogą uszkadzać komórki, powodując nadwyrężenie i bóle mięśniowe.

W jaki sposób organizm rozpoznaje uszkodzenie?

 • Kiedy komórki ulegają uszkodzeniu, naturalna równowaga chemiczna wewnątrz komórki zostaje zaburzona, powodując zmianę w zdrowym metabolizmie i powstawanie stresu oksydacyjnego.
 • Stres oksydacyjny to naturalna gotowość cząsteczek czynnika utleniającego, w tym wolnych rodników, w ciekłym środowisku wewnątrz komórek.
 • Stres oksydacyjny jest stanem, który wysyła „czerwone chorągiewki” do sąsiadujących zdrowych komórek z informacją, że komórki w sąsiedztwie zostały uszkodzone.

Jak organizm naprawia uszkodzenia?

 • System immunologiczny jest aktywowany przez stres oksydacyjny w celu zniszczenia wnikających szkodliwych organizmów.
 • System immunologiczny niszczy także i rozpuszcza uszkodzone komórki, które nie mogą być naprawione ( m.in. świąd i zaczerwienienie wskazuje na ten etap).
 • System immunologiczny posługuje się oksydacyjnymi „pociskami” w celu zniszczenia wnikających organizmów i rozpuszcza uszkodzone komórki oraz ciała obce.

Jak organizm regeneruje tkanki?

 • Zdrowa, zrównoważona chemia naszego organizmu jest przywrócona dopiero po tym jak wszystkie wnikające organizmy stają się martwe i uszkodzenie zostaje usunięte („czerwone flagi” są wyłączane).
 • Przywrócenie tej chemicznej równowagi skutkuje wygaszeniem stanu zapalnego oraz stymuluje sąsiadujące zdrowe komórki do dzielenia się i wypełniania brakujących komórek.
 • Zdrowe komórki przez cały czas kontynuują dzielenie się i namnażanie, dopóki ubytki nie zostaną wypełnione nowymi, zdrowymi komórkami.

Jak organizm zachowuje zdrową równowagę chemiczną?

 • Antyoksydanty w połączeniu z czynnikami redukującymi neutralizują niezwiązane czynniki utleniające w celu ochrony zdrowych komórek.
 • Antyoksydanty utrzymują nadmiar czynników utleniających pod kontrolą, neutralizując je i zachowując prawidłową równowagę chemiczną.
 • Komórki wytwarzają antyoksydanty i wykorzystują je, aby chronić wrażliwe obszary wewnątrz i na zewnątrz komórki.

Jak wytwarzane są czynniki redukujące i utleniające?

 • Mitochondria znajdujące się w każdej komórce wytwarzają czynniki utleniające i redukujące, czyli „molekuły reaktywne”, z prostych atomów znajdujących się w słonej wodzie, która wypełnia i otacza komórki. Mitochondria wytwarzają również paliwo dające komórkom energię (ATP).
 • Czynniki redukujące łączą się w pary z antyutleniaczami, aby chronić komórkę od nadmiaru reaktywnego tlenu i toksyn.
 • Czynniki utleniające są bronią z wyboru, stosowaną przez system immunologiczny w celu zniszczenia wnikających organizmów.

Dlaczego ważna jest właściwa równowaga chemiczna „reaktywnych molekuł”?

 • Zbyt duża ilość czynników utleniających w komórkach lub we krwi powoduje uszkodzenie i starzenie się wszystkich tkanek.
 • Nieprawidłowa równowaga pomiędzy czynnikami redukującymi i utleniającymi może powodować atak systemu immunologicznego na zdrowe komórki powodując m.in. choroby z autoagresji, stan zapalny tkanek i spowolnienie procesu gojenia.
 • Zbyt mała ilość czynników utleniających usunie „czerwone chorągiewki”, co umożliwi uszkodzonym, zainfekowanym i niewłaściwie funkcjonującym komórkom (tym, które powinny być „oflagowane” i zniszczone przez system immunologiczny) rozrost, dzielenie się i rozprzestrzenianie uszkodzenia.

Jak mogę pomóc zachować równowagę biochemiczną?

 • Stosować produkty, charakteryzujące się równowagą czynników redukujących i utleniających. (ASEA)
 • Stosować dietę bogatą w surowe zielone warzywa, soki i zioła.
 • Wspierać organizm antyoksydantami i witaminami.
 • Zachowywać nastawienie zapobiegawcze – pozytywne nastawienie psychiczne („Wszystko ku Dobremu”), które wymiernie pomaga utrzymać równowagę organizmu.

ASEA otrzymywana jest z roztworu solanki w specyficznym procesie elektrochemicznym, w rezultacie którego w roztworze powstają, pozostające w równowadze, związki o charakterze utleniającym i redukującym.

Dzięki ASEA organizm ma możliwość ostatecznego zakończenia ostrego stanu zapalnego (aby nie doszło do zapalenia podostrego) i skutecznej regeneracji (wygaszenia przewlekłego stanu zapalnego).

Dajmy wybór naszemu organizmowi – to On ma podjąć najważniejszą decyzję, żeby przywrócić homeostazę – wykorzystać utleniacze czy reduktory z roztworu ASEA?